Adriaen van Wesel, Luik van Mariaretabel van Tibur, 1475-1477, eikenhout, Museum Het Zwanenbroedershuis, ’s Hertogenbosch. Foto: Michiel Elsevier Stokmans

Geloven in vriendschap

700 jaar Zwanenbroeders in ’s-Hertogenbosch

Deze tentoonstelling geeft een overzicht van 700 jaar geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap aan de hand van de belangrijkste kunstvoorwerpen in combinatie met objecten van verwante broederschappen en Nederlandse, Belgische en Duitse musea. Hiermee krijg je een uniek inkijkje in dit uitzonderlijke genootschap.

Op een lange tafel die dwars door vier paleiszalen van Het Noordbrabants Museum loopt, worden de voorwerpen gepresenteerd. De meterslange tafel vol waardevolle voorwerpen staat symbool voor de geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en een traditie die al zeven eeuwen bestaat: de broederlijke maaltijd.
Voor veel mensen is het een mysterie wie er nu  jaarlijks aan de tafel plaatsneemt. In de reken- en wapenboeken van de Broederschap zijn door de eeuwen heen vooraanstaande personen te vinden zoals Jheronimus Bosch en Willem van Oranje, maar ook Willem-Alexander schuift wel eens aan.

Koninklijke opening

De tentoonstelling Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in 's-Hertogenbosch wordt vrijdag 16 februari geopend door koning Willem-Alexander die net zoals zijn voorgangers ook lid is van de broederschap.
In verband met de koninklijke opening zal het museum daarom op 16 februari gesloten zijn voor het publiek. Vanaf zaterdag 17 februari is de tentoonstelling open voor bezoekers.

Pracht en praal

Onder de belangrijkste kunstvoorwerpen van de Broederschap die tentoongesteld worden bevinden zich de twee luiken (uit 1475-1477) van het retabel uit de broederschapskapel in de Sint-Jan, door beeldsnijder Adriaen van Wesel, een verzilverde beker die koningin Wilhelmina de Broederschap in 1904 schonk, eeuwenoude muziekboeken en de vensterluiken van het vorige Zwanenbroedershuis.

Naast de schatten van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap worden ook topstukken uit het buitenland getoond, zoals twee 15de-eeuwse paramenten van het zogenaamde Schlosser Ornat uit het Dommuseum in Frankfurt (die ooit van de broederschap waren) en de Jubelkroon van het Gilde Onze-Lieve-Vrouwe-Lof uit Antwerpen, een kostbaar stuk dat maar zelden de Antwerpse kathedraal verlaat.

mede mogelijk gemaakt

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en externe donateurs van de Broederschap.