Pieter van der Heyden, De ezel op school, 1557

Papieren juweeltjes

van het Provinciaal Genootschap

4 november 2017 t/m 18 februari 2018

In 1837 richten Brabantse notabelen in ’s-Hertogenbosch het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant op. Hun doel is om Brabantse kunsten en wetenschappen te stimuleren. In bijna anderhalve eeuw brengt het Genootschap met veel zorg verschillende verzamelingen bij elkaar.

Vanaf 1925 tot 1975 zijn de bibliotheek, het prentenkabinet en de museumcollectie gevestigd in de voormalige Sint-Jacobskerk in de Bethaniëstraat. Wanneer de museumcollectie in 1980 verzelfstandigt tot Het Noordbrabants Museum splitst de provincie de verzamelingen van het Genootschap op.Zij geeft de bibliotheek en het prentenkabinet, vanaf dan de Brabant-Collectie genaamd, in beheer aan de universiteitsbibliotheek Tilburg.

 

Nu, 180 jaar na de oprichting van het Provinciaal Genootschap, zijn de mooiste werken op papier uit de Genootschapscollectie weer samen. Het Noordbrabants Museum en de Brabant-Collectie laten fraaie tekeningen en prenten zien van Jheronimus Bosch, Pieter Bruegel, Rembrandt en Pieter Saenredam, maar ook topografische tekeningen, kaarten, kostbare handschriften en oude gedrukte werken.

 

Stuk voor stuk papieren juweeltjes.