Foto bymarjo

Nalaten

Bij bestemming van een deel van de nalatenschap is het museum eveneens vrijgesteld van successie en hoeft dus ook geen belasting te worden afgedragen.

Behoud van kunst

MevrbeyneswebDagelijks geniet Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede van de schilderijen van Jan Sluijters die zich altijd in haar familie hebben bevonden. Ondanks haar sterke band met Amsterdam besloot Dorothy de bloemstillevens en een daarop afgebeelde porseleinen schaal aan Het Noordbrabants Museum na te laten. “’s-Hertogenbosch is de geboortestad van Jan Sluijters en zijn kunst neemt een belangrijke plaats in de collectie van het museum in. Deze schenking verzekert me ervan dat later meer mensen kunnen genieten van deze werken en dat de schilderijen in goede staat blijven.”

Doorgeven zodat ook anderen ervan kunnen genieten
Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede

Meer weten over nalaten?

Neem dan contact op met Maaike van de Wiel, relatiemanager, via T +31 (0)73-6877 817 of E mvandewiel@hnbm.nl