Foto bymarjo

Oprichten van een fonds

161209 Vriendentafel Aankoop Ruud Van Empel2 LRFinanciële ondersteuning is ook mogelijk via het oprichten van een Fonds of Stichting waarin een deel van het vermogen wordt ondergebracht. Dit is in Nederland een veel voorkomende manier om cultuur te ondersteunen. Ook hier geldt dat – binnen voorwaarden – geen sprake is van schenkingsrecht.

Meer weten of hulp nodig? Onze directie bespreekt graag de mogelijkheden.
Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak
contact op met onze relatiemanager Maaike van de Wiel,
T +31 (0)73-6877 817 of mvandewiel@hnbm.nl