Foto bymarjo

Schenken

Manieren om het museum te steunen

Particulieren zijn belangrijke steunpilaren van de culturele sector, in het bijzonder van musea. In het verleden schonken particulieren veelal kunstwerken aan musea. Tegenwoordig ontvangen musea vooral financiële steun voor het mogelijk maken van aankopen, tentoonstellingen en projecten. De overheid hecht groot belang aan dergelijk maatschappelijk draagvlak van kunst en cultuur en stimuleert die betrokkenheid met diverse fiscale faciliteiten.

De belangrijkste vormen van financiële ondersteuning door particulieren betreffen:
• Schenken
Nalaten
Oprichten van een fonds

Meer weten over schenken?

Neem dan contact op met Maaike van de Wiel, relatiemanager, via T +31 (0)73-6877 817 of E mvandewiel@hnbm.nl

E-mail ons