Foto Joep Jacobs

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website van Het Noordbrabants Museum

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.hetnoordbrabantsmuseum.nl die namens de Stichting Het Noordbrabants Museum te ’s Hertogenbosch gepubliceerd wordt. Het Noordbrabants Museum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze webwinkel en de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.

2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het Noordbrabants Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het Noordbrabants Museum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

4. Het Noordbrabants Museum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Noordbrabants Museum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Noordbrabants Museum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

6. Het Noordbrabants Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Noordbrabants Museum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

7. Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van het Noordbrabants Museum als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u contact op te nemen met Het Noordbrabants Museum, afdeling Documentatie. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat Het Noordbrabants Museum in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

8. De merken en logo's van Het Noordbrabants Museum zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Het Noordbrabants Museum, via webmaster@hnbm.nl

10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.