Foto Joep Jacobs

Maatregelen rondom het coronavirus

Waar moet ik opletten?

Scroll down for the measures in English

Wij vinden het erg prettig dat we je weer welkom kunnen heten in Het Noordbrabants Museum. Vanwege de veiligheid, voor zowel jou als onze medewerkers, volgen we de maatregelen die vanuit de overheid en het RIVM zijn opgesteld. 

Maatregelen bij gezondheidsklachten

Bezoek het museum niet met gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid. Je bent welkom als je tenminste 24 uur klachtenvrij bent.

Hygiënemaatregelen

Volg de voorgeschreven hygiënemaatregelen:

 • desinfecteer en was je handen zo vaak mogelijk;
 • hoest en nies in je ellenboog;
 • vermijd handen schudden.

Overige maatregelen

We verzoeken je ook de volgende maatregelen op te volgen:

 • Je hebt geen coronatoegangsbewijs nodig voor een bezoek aan het museum. Wil je ook een bezoek brengen aan de MuseumBrasserie? Dan ben je welkom op vertoon van de CoronaCheck-app met geldige QR-code.
 • Je hoeft geen mondkapje te dragen. Dit mag wel.
 • Afstand houden is niet meer verplicht. Dit blijft een advies.
 • Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers van het museum.

Het Noordbrabants Museum behoudt zich het recht voor om deze maatregelen rondom het coronavirus te wijzigen. De meest recente versie staat altijd op de website van Het Noordbrabants Museum. 

________________________________________________________________________________________

Measures concerning the coronavirus

We are happy to welcome you back to Het Noordbrabants Museum. Because of your own safety and the safety of our employees, we follow the measures imposed by the government and the RIVM.

Measures on health complaints

Do not visit the museum with health complaints such as colds, runny nose, sore throat, mild cough, increase in your body temperature, fever (above 38 degrees Celsius) and/or tightness of the chest. You are welcome if you are free of complaints for at least 24 hours.

Measures on hygiene

Follow the prescribed measures:

 • disinfect and wash your hands as often as possible;
 • cough en sneeze into your elbow;
 • avoid shaking hands.

Other measures

 • You do not need a corona test or -pass to visit the museum. Would you also like to visit the MuseumBrasserie? You are welcome by showing the CoronaCheck app with a valid QR code.
 • You do not need to wear a mask. It is allowed.
 • Keeping your distance is no longer mandatory. This is an advice.
 • Always follow the instructions of museum staff.

Het Noordbrabants Museum reserves the right to amend these measures concerning the coronavirus. The most recent version can always be found on the website of Het Noordbrabants Museum.  

Bekijk ook:

Reserveer je ticket met tijdslot
Lees meer over bezoekregels

Bereikbaarheid en route

Wat wil je weten?