Foto Joep Jacobs

Privacy Statement

Voor Het Noordbrabants Museum en alle aan hem gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van Het Noordbrabants Museum is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat Het Noordbrabants Museum (en/of een gelieerde onderneming) u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door Het Noordbrabants Museum aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van Het Noordbrabants Museum meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar webmaster@hnbm.nl . Het Noordbrabants Museum geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat Het Noordbrabants Museum derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Het Noordbrabants Museum dat doet.

Het Noordbrabants Museum verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Het Noordbrabants Museum is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Het Noordbrabants Museum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Het Noordbrabants Museum behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

 De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Het Noordbrabants Museum of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Het Noordbrabants Museum en vrijwaren Het Noordbrabants Museum derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Het Noordbrabants Museum worden verveelvoudigd. Mocht Het Noordbrabants Museum op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Het Noordbrabants Museum het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Cookiewetgeving

Sinds juni 2012 zijn wij volgens Europese richtlijnen verplicht om onze websitebezoekers toestemming te laten geven om cookies te mogen plaatsen op hun computer. Op deze manier krijgt de bezoeker controle over de informatie die hij/zij afstaat. Dit moet zorgen voor meer (online) privacy.

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat er cookies op uw computer staan, kunt u in uw browser kiezen voor de optie 'cookies off'. Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.

Om de bezoekgegevens bij te houden en om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten maken wij gebruik van cookies. Hierdoor kan Het Noordbrabants Museum de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.