Rondleiding

Rembrandt en de meesters van het Zuiden

De vaandeldrager on tour

Sta oog in oog met Rembrandts De vaandeldrager tijdens deze rondleiding. Maar Rembrandts meesterstuk hangt natuurlijk niet alleen. Naast dit werk zie je een aantal sleutelwerken uit de vaste collectie van het museum. Zo krijg je een goed beeld van de Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw. Een bewogen tijd waarin kunstenaars uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden volop ideeën en inspiratie deelden.

Over de tentoonstelling

Tijdens de 17e eeuw zag Nederland er heel anders uit. Er bestonden ook grote verschillen tussen het Protestantse noorden en het Katholieke zuiden. Dat zag je ook terug in de kunst. Rembrandt wordt vaak gezien als een symbool voor de Noordelijke Nederlanden. Zijn tegenhanger in het Zuiden is Rubens. Hij was hét symbool van de Vlaamse barok. In de rondleiding kijk je samen met de museumdocent naar de verschillen én de overeenkomsten.

Rembrandt van Rijn, De vaandeldrager, 1636. Aangekocht door de Nederlandse Staat met steun van de Vereniging Rembrandt, VriendenLoterij en het Rijksmuseum Fonds
Michaelina Wautier, Vanitas: een bloemguirlande opgehangen tussen twee dierenschedels met daarboven een vlinder, 1652. Bruikleen particuliere collectie

Praktische informatie

Groepsgrootte max. 16 personen per rondleider
Duur 60 minuten
Starttijd dinsdag t/m zondag tussen 11.15 en 15.30 uur
Talen Nederlands en andere talen op aanvraag
Kosten per rondleiding € 75 (Nederlands) en € 90 (anderstalig)
Reserveren twee weken van tevoren via onderstaande knop

Andere rondleidingen