Liza Wolters, ‘…AND ALL OF A SUDDEN SHE PUT A STONE IN MY MOUTH’-1, Fotoprint, 2020.

Brabantse Nieuwe

Onder de noemer ‘Brabantse Nieuwe’ krijgen jonge, veelbelovende kunstenaars uit Noord-Brabant een podium in Het Noordbrabants Museum. Avans Hogeschool sponsort als partner van het museum deze tentoonstellingenreeks en ondersteunt de visie van het museum, dat ontwikkeling van talent en samenwerking hand in hand gaan. Deze reeks is te zien in de Tuingalerij van het museum.

Liza Wolters

‘...AND ALL OF A SUDDEN SHE PUT A STONE IN MY MOUTH’

3 oktober t/m 13 december 2020

In het werk van Liza Wolters staat het spanningsveld tussen regie en toeval in het dagelijks leven centraal. Ze balanceert hierin tussen de herkenbare eigenschappen van een plek, object of situatie en de abstractie hiervan. De herkenbaarheid beschouwt ze als een gegeven, het toeval, en de abstractie ontstaat vanuit haar eigen kadering, de regie.

 • Liza Wolters, ‘…AND ALL OF A SUDDEN SHE PUT A STONE IN MY MOUTH’-1, Fotoprint, 2020.
 • Liza Wolters, ‘…AND ALL OF A SUDDEN SHE PUT A STONE IN MY MOUTH’-2, Fotoprint, 2020.
 • Liza Wolters, ‘…AND ALL OF A SUDDEN SHE PUT A STONE IN MY MOUTH’-3, Fotoprint, 2020.

Werkwijze

Zo zien we bijvoorbeeld duidelijk de eigenschappen van een lamp of persoon, zonder dat het specifiek over die lamp of deze persoon gaat. De ene keer zijn de beeldaspecten herkenbaarder dan de andere keer. Haar praktijk omvat fotografie, video, tekst, installatie en publicaties.

Bij het presenteren van haar werk speelt de omgeving een belangrijke rol. Eerder gemaakte beelden vormen tijdelijk een beeldrijm met elkaar, ter plekke gevonden materialen en de eigenschappen van de ruimte en haar (on)veranderlijke aanwezige elementen. De titels van werken en presentaties zijn gebaseerd op uitspraken en versprekingen van anderen en de kunstenaar zelf.

Agenda Brabantse Nieuwe

 • Marthe Zink: 19 december 2020 t/m 14 maart 2021

Kunstenaars die geëxposeerd hebben in deze reeks

 • Fang Mij
 • Joran van Soest
 • Annemarie Slobbe
 • Thomas Trum
 • Sabina Timmermans
 • Jeroen Vrijsen
 • Samuel Hortulanus
 • Ingrid Simons
 • Matthias Schaareman
 • Pleunie Buyink

Bekijk ook

Een belevenis voor iedereen
Altijd te zien

Vaste collectie
Altijd te zien

Geweest

Between Truth and Illusion
Verlengd t/m 18 oktober 2020