Foto Jan-Kees Steenman

De crème de la crème van de Belgische hedendaagse kunst

Met Luc Tuymans, Michaël Borremans en Panamarenko

Nu te zien

Niet alleen musea verzamelen kunst, ook diverse particulieren hebben in de loop der jaren fantastische collecties opgebouwd. Deze verzamelingen worden niet vaak aan het publiek getoond. Daarom is het bijzonder dat een Brabantse verzamelaar een keuze uit zijn collectie tijdelijk beschikbaar stelt aan Het Noordbrabants Museum.

Sinds de jaren negentig geniet een groot deel van de Belgische hedendaagse kunstenaars internationale faam. Hierbij zijn Luc Tuymans en Michaël Borremans de voortrekkers van een hernieuwde belangstelling voor de schilderkunst. Voorlopers, generatiegenoten en navolgers werden (her)ontdekt. Wat hen allen kenmerkt, is het experiment.

  • Michaël Borremans, The Ghost II, 2008. Bruikleen particuliere collectie
  • Foto Jan-Kees Steenman

Het experiment

Zo zoekt Jef Verheyen naar de essentie van licht en kleur en later Ann Veronica Janssens naar de zintuigelijke ervaring daarvan. Panamarenko en Pol Bury introduceren technische elementen in hun werk en passen deze op kunstzinnige wijze toe. Ook de mogelijkheden van abstractie worden vanuit verschillende zienswijzen onderzocht door Roger Raveel, Raoul De Keyser, Koen Van den Broek en Koen Delaere.

Bekijk ook:

Vaste collectie
Altijd te zien

Geweest

Paper Tales
13 maart t/m 19 september 2021

en niets anders
11 juni t/m 21 november 2021