Zelfportret op 15-jarige leeftijd, Anthony van Dyck, 1614. Gemäldegalerie van de Akademie der bildenden Künste in Wenen

Meesterwerken uit Wenen

Vlaamse en Hollandse meesters uit de Gemäldegalerie en het Kupferstichkabinett van de Akademie der bildenden Künste Wien

8 februari t/m 1 juni 2020

In februari 2020 presenteert Het Noordbrabants Museum Meesterwerken uit Wenen. De tentoonstelling toont een groot aantal 17de-eeuwse Nederlandse en Vlaamse meesters. Meer dan 50 schilderijen en 20 tekeningen van onder meer Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck, Rembrandt van Rijn en Jan Weenix zijn te zien. De werken zijn afkomstig uit de collectie van de Akademie der bildenden Künste in Wenen. Het is de eerste keer dat een selectie van deze omvang wordt gepresenteerd op Nederlandse bodem en dat het bijzondere verhaal van de Weense Akademie wordt verteld.

De Gemäldegalerie van de Akademie der bildenden Künste is een museum dat direct verbonden is aan de Weense academie van Beeldende Kunsten. Studenten worden hier van oudsher in staat gesteld om binnen de muren van de kunstacademie werken van grote meesters te bestuderen en na te tekenen.

Naast zijn educatieve functie heeft de Akademie ook een museumfunctie. Dit is met name te danken aan één enkele gift. In 1822 liet graaf Lamberg-Sprinzenstein de Akademie een indrukwekkend legaat na. Het bestond uit ongeveer 800 schilderijen, met werken van onder meer Rubens, Van Dyck, Guardi en Rembrandt. Aan dit nalatenschap verbond hij echter een voorwaarde: de Akademie moest de gift tonen aan het publiek. Zo ontstond een museum met een collectie van wereldfaam.

Bekijk ook:

Vrienden, familie, modellen
21 september 2019 t/m 12 januari 2020

Kimono's
21 september 2019 t/m 19 januari 2020

Laatste week

Gijzelaars van Beekvliet 1942 - 1944
29 juni t/m 17 november 2019