Foto Joep Jacobs

Bruikleenverzoek

Collectie Het Noordbrabants Museum

Het Noordbrabants Museum geeft onder voorwaarden objecten uit zijn collectie in bruikleen aan collegamusea voor tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Verzoek

Bij een verzoek tot bruikleen hoort een administratief traject. Het is daarom van belang het verzoek minimaal zes maanden voor aanvang van de bruikleenperiode in te dienen. De voorwaarden, waaronder transport en verzekering, beveiliging, klimaateisen en belichtingsgrenzen, kun je opvragen bij de registratoren van Het Noordbrabants Museum.

E-mail de registrator