Vincent van Gogh, Collse watermolen, 1884, collectie Het Noordbrabants Museum

Fondsen

Mogelijkmakers museale inrichting, aankopen en projecten

Het Noordbrabants Museum werkt al jarenlang samen met diverse fondsen en is ze bijzonder dankbaar voor de steun en goede samenwerking. Op 14 november 2017 verwierf Het Noordbrabants Museum het door Vincent van Gogh (1853-1890) vervaardigde schilderij Collse watermolen op de Impressionist & Modern Art Sale van Sotheby’s New York. Dit schilderij kon worden verworven dankzij de financiële steun van de provincie Noord-Brabant, Vereniging Rembrandt en Mondriaan Fonds, alsmede dankzij een in 1999 door mevrouw Henriëtte M.J. van Oppenraaij aan het museum nagelaten legaat.

 

 

 

Geweldig dat het Mondriaan Fonds ons opnieuw heeft gesteund. Het fonds kijkt zowel naar het belang voor de Collectie Nederland als de Collectie Brabant. Een erkenning van provinciale musea.
Charles de Mooij, directeur
De Vereniging Rembrandt versterkt onze collectie voor nu en later met het steunen van de aankoop van de Collse watermolen van Van Gogh.
Geertje Jacobs, hoofd Collectie, Presentatie en Educatie

Fondsen

Toegang Bymarjo4 2       Mondriaanfonds Logo Diapjpeg      Logo Rode R En Woordbeeld   Fcp Logo Rgb   Mastboom Brosens Stichting Web      Bf Cultuurfonds Rgb Kleur Klein    Cultuurfondsvierkant      Alies    Zabawasrgbklein      Bngcultuurf Logo Kleur Rgb    Hmf Logo Cmyk

 

 

VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ervaring en een professioneel netwerk. VSBfonds steunde Het Noordbrabants Museum bij de realisatie van interactieve verdiepingsschermen.
Mondriaan Fonds
Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum over het grote belang van de steun van het Mondriaan Fonds bij de verwerving van Van Goghs Collse watermolen in november 2017: Het Noordbrabants Museum wil zijn collectie de komende jaren versterken door de verwerving van belangrijke stukken: Van Goghs Collse watermolen is zo’n belangrijk stuk. Maar wil een ambitieus museum als het onze dit beleid kunnen realiseren, dan is de steun van het Mondriaan Fonds onontbeerlijk. Het is dan ook geweldig dat het fonds ons opnieuw heeft gesteund. Dat het Mondriaan Fonds bij een dergelijke aankoop zowel naar het belang voor de Collectie Nederland kijkt als naar het belang voor de Collectie Brabant, is bovendien een erkenning van het belang van provinciale musea zoals Het Noordbrabants Museum.
Vereniging Rembrandt
Vijftienduizend kunstliefhebbers samen, dat is de Vereniging Rembrandt. Al 134 jaar zet dit collectieve mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van de Collectie Nederland. Wij vinden het belangrijk dat ook de generaties na ons kunnen genieten van topkunst in ons land. Daarom steunen wij Nederlandse musea bij belangrijke kunstaankopen en maken ons sterk voor het behoud van het openbare kunstbezit. Vereniging Rembrandt steunde de verwerving van de Collse watermolen van Vincent van Gogh in november 2017.
Fonds Voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het fonds draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie steunde de educatieve programmering voor het Medialab.
De Mastboom-Brosens Stichting
In zijn testament noteert Henri Mastboom zijn wens dat de herinnering aan zijn familie en de daarmee verbonden culturele erfgoed bewaard blijven. De Mastboom Brosens Stichting droeg bij aan de restauratie van de wapenschilderijen.
Bouwfonds Cultuurfonds
Het fonds steunt objecten, gebouwen en projecten die bijdragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Bouwfonds Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan het ontwerp en de uitvoering van het Geweven Behang door kunstenaar Kiki van Eijk in de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum.
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Het fonds droeg bij aan de ontwikkeling van de Ontdekstations. Daarmee laat Het Noordbrabants Museum kinderen spelenderwijs kennismaken met de collectie en de verhalen daarachter.
Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt projecten die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing.
Zabawas
Stichting Zabawas heeft Het Noordbrabants Museum gesteund bij de realisatie van de Ontdekstations. Met de Ontdekstations laten wij kinderen spelenderwijs kennismaken met onze collectie en de verhalen daarachter. De opvallende, kubusvormige stations hebben een groot touchscreen waarop zich een virtuele wereld ontvouwt in de vorm van een interactief kijkboek. Een boek vol spannende details, met buttons waarachter spelletjes, opdrachten en uitklapverhalen schuilgaan. Hiermee prikkelen we de kinderen om steeds iets nieuws te ontdekken.
BNG Cultuurfonds
Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur. In Het Verhaal van Brabant ondersteunde BNG Cultuurfonds de ontwikkeling van maquettes over Brabant.
Hendrik Muller Fonds
Het fonds subsidieert diverse culturele doelen van landelijke betekenis. Voor Het Noordbrabants Museum droeg het fonds bij aan de restauratie van een schilderij.