Het Noordbrabants Museum - foto Joep Jacobs

Steun Het Noordbrabants Museum

Het Noordbrabants Museum heeft de ambitie zich blijvend te positioneren als een van de belangrijkste Nederlandse musea buiten de Randstad. Om dit te realiseren willen we onze collectie versterken met topstukken en tentoonstellingen maken met (inter)nationale aantrekkingskracht. Deze ambitie is alleen mogelijk dankzij de steun van subsidiënten, particuliere en zakelijke sponsoren, fondsen, vrienden, schenkingen en nalatenschappen.

100% ten goede aan ambities

Groei door particuliere en zakelijke steun

Fondsen maken hét verschil

Doorgeven en anderen laten genieten

Legaat of erfstelling in testament

Word ook vriend en heb een streepje voor