Foto bymarjo

Stichting Vrienden heeft culturele ANBI-status

Goed te weten is dat de Stichting Vrienden door de belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Hieronder leest u informatie op basis waarvan de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum de ANBI status heeft.

Rekenvoorbeeld

Jaarlijks bedrag van de periodieke gift - inkomen belast tegen 42%   € 1.000
Aftrekbaar is 125%: verhoging met een absoluut maximum van € 1.250   € 1.250       
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen  42% € 525
De gift kost per saldo jaarlijks  48%        € 475

Meer rekenvoorbeelden en informatie op de site van de Belastingdienst.

 

Doelstelling Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum heeft als doel zo veel mogelijk particulieren te verbinden aan en enthousiasmeren voor Het Noordbrabants Museum. Onze 1200 vrienden ondersteunen het museum, ook in financiële zin, bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten. Wij trakteren de vrienden jaarlijks op een aantal activiteiten, variërend van ontvangsten, previews, inleidingen door conservatoren tot excursies naar andere musea. De vrienden vormen samen een belangrijk sociaal en maatschappelijk draagvlak waarop Het Noordbrabants Museum steunt.

Hoofdlijnen beleidsplan
In het Beleidsplan 2019-2022 worden de plannen voor de komende periode vastgelegd. In hoofdlijnen komt het hierop neer: met een actief activiteitenprogramma wil de Stichting Vrienden de verbondenheid van bestaande Vrienden met het museum vergroten en nieuwe vrienden werven. Dat dient een maatschappelijk belang, maar is ook belangrijk voor de continuïteit van de Stichting Vrienden. De activiteiten hebben een relatie met de Brabantse kunst & cultuur en sluiten aan op het programma en de ideeën van Het Noordbrabants Museum. 

Namen, functies en beloningsbeleid van bestuurders
Het bestuur wordt gevormd door de directeur/bestuurder, hoofd development en de zakelijk leider van Stichting Noordbrabants Museum, respectievelijk Charles de Mooij, Erna Baeten en Linda Janssen. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Een vijftal ambassadeurs vormt de schakel tussen de vrienden en het museum. Geert-Jan van Schijndel, Wim Kievits, Hans Cox, Marie-Hélène Andriessen en Heidi Koek weten wat er leeft onder de vrienden en zij vertalen dit naar wensen over bijvoorbeeld vriendenactiviteiten in gesprekken met museummedewerkers.

Financiële verantwoording
In deze financiële verantwoording  leest u meer over de inkomsten en uitgaven van de Stichting Vrienden.

RSIN fiscaal nummer  
816695015

Postadres
Postbus 1004, 5200 BA  's-Hertogenbosch

Bezoekadres
Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch

IBAN NL 66 INGB 0005 6657 66 
vrienden@hnbm.nl / https://www.facebook.com/NoordbrabantsMuseum/