Foto Marc Bolsius

Fondsen maken het verschil

Wij danken alle betrokken fondsen!

Dankzij steun van vele fondsen kan Het Noordbrabants Museum bijzondere aankopen doen of tentoonstellingen realiseren. De groot opgezette expositie Van Goghs intimi is een mooi voorbeeld daarvan. Brabant C, Cultuurfonds Landelijk Onderscheidend van gemeente ’s-Hertogenbosch, Turing Foundation, VSBfonds, Stichting Zabawas, Prins Bernhard Cultuurfonds via het Marten Orges Fonds, Stichting Leye Fonds, Coovels Smits Stichting, Stichting N. van Ballegooijen Fonds en Stichting Gifted Art maakten deze tentoonstelling mede mogelijk.

Aangekocht met steun van fondsen

WatermolenDe Collse watermolen van de Brabantse Vincent van Gogh is ook een prachtig voorbeeld. Dit schilderij werd in 2017 verworven dankzij de financiële steun van de provincie Noord-Brabant, Vereniging Rembrandt en Mondriaan Fonds. Alsmede dankzij een in 1999 door mevrouw Henriëtte M.J. van Oppenraaij aan het museum nagelaten legaat. Het was de grootste aankoop ooit voor Het Noordbrabants Museum. Hiermee bracht het museum de Collse watermolen na ruim een eeuw definitief terug in Brabant.

Geweldig dat het Mondriaan Fonds ons opnieuw heeft gesteund. Het fonds kijkt zowel naar het belang voor de Collectie Nederland als de Collectie Brabant. Een erkenning van provinciale musea!
Charles de Mooij, directeur Het Noordbrabants Museum

'Van Goghs intimi' werd mede mogelijk gemaakt door deze fondsen:

 3820 Logo Brabant C RGB  Sh Zwart Geel     Turing LOGO RGB          Toegang Bymarjo4 2        Zabawasrgbklein         PBC05 Fonlogo Marten Orges Fonds 154Px Breed V1            Logo Ga

Brabant C
Brabant C versterkt en vergroot het kunst en cultuuraanbod van Brabant om daarmee de nationale en internationale aantrekkingskracht van Brabant te vergroten. Brabant C versterkt het cultuursysteem en draagt bij aan vernieuwing van financiering in cultuur. Steun aan Van Goghs intimi is daar een mooi voorbeeld van.
Cultuurfonds Landelijk Onderscheidend gemeente ’s-Hertogenbosch
Dit fonds van de gemeente 's-Hertogenbosch steunt projecten die ’s-Hertogenbosch als cultuurstad (inter)nationaal op de kaart zetten. Het mede mogelijk maken van de tentoonstelling Van Goghs intimi sluit hier naadloos bij aan.
Turing Foundation
De Turing Foundation wil mensen in Nederland laten genieten van kunst. De Turing Foundation draagt bij aan kwalitatief hoogstaande projecten met een bijzondere publieke aantrekkingskracht op het gebied van beeldende kunst, klassieke muziek en Nederlandstalige poëzie.
VSBfonds
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. VSBfonds steunt deze mensen, niet alleen met geld, maar ook met kennis, ervaring en een professioneel netwerk. VSBfonds steunt het museum bij Van Goghs intimi maar eerder ook al bij aankopen en bij de realisatie van interactieve verdiepingsschermen.
Stiching Zabawas
Stichting Zabawas steunt Het Noordbrabants Museum bij de realisatie van de tentoonstelling Van Goghs intimi. Eerder konden we al rekenen op steun voor de Ontdekstations. Met de Ontdekstations laten wij kinderen spelenderwijs kennismaken met onze collectie en de verhalen daarachter. De opvallende, kubusvormige stations hebben een groot touchscreen waarop zich een virtuele wereld ontvouwt in de vorm van een interactief kijkboek.
Prins Bernhard Cultuurfonds via het Marten Orges Fonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Het fonds draagt bij aan Van Goghs intimi. En eerder aan de ontwikkeling van de Ontdekstations. Daarmee laat Het Noordbrabants Museum kinderen spelenderwijs kennismaken met de collectie en de verhalen daarachter.
Stichting Gifted Art
Deze stichting staat voor stimulering van kunstbeleving door een actief ondersteuningsbeleid bij museale collecties, bij de samenstelling van exposities en kunst (-historische) publicaties. De stichting ontwikkelde deze website. Deze site geeft een compleet beeld van het bewogen leven van Vincent van Gogh en blijft continue in ontwikkeling doordat de bezoeker zelf informatie kan toevoegen.
De Vereniging Rembrandt versterkt onze collectie voor nu en later met het steunen van de aankoop van de Collse watermolen van Van Gogh.
Geertje Jacobs, hoofd Collectie, Presentatie en Educatie

Wij danken ook deze fondsen:

  Mondriaanfonds Logo Diapjpeg              Logo Rode R En Woordbeeld                   Fcp Logo Rgb     Mastboom Brosens Stichting Web       Bf Cultuurfonds Rgb Kleur Klein               Alies           Bngcultuurf Logo Kleur Rgb          Hmf Logo Cmyk

Mondriaan Fonds
Charles de Mooij, directeur van Het Noordbrabants Museum over het grote belang van de steun van het Mondriaan Fonds bij de verwerving van Van Goghs Collse watermolen in november 2017: Het Noordbrabants Museum wil zijn collectie de komende jaren versterken door de verwerving van belangrijke stukken: Van Goghs Collse watermolen is zo’n belangrijk stuk. Maar wil een ambitieus museum als het onze dit beleid kunnen realiseren, dan is de steun van het Mondriaan Fonds onontbeerlijk. Het is dan ook geweldig dat het fonds ons opnieuw heeft gesteund. Dat het Mondriaan Fonds bij een dergelijke aankoop zowel naar het belang voor de Collectie Nederland kijkt als naar het belang voor de Collectie Brabant, is bovendien een erkenning van het belang van provinciale musea zoals Het Noordbrabants Museum.
Vereniging Rembrandt
Vijftienduizend kunstliefhebbers samen, dat is de Vereniging Rembrandt. Al 134 jaar zet dit collectieve mecenaat zich in voor de versterking en bescherming van de Collectie Nederland. Wij vinden het belangrijk dat ook de generaties na ons kunnen genieten van topkunst in ons land. Daarom steunen wij Nederlandse musea bij belangrijke kunstaankopen en maken ons sterk voor het behoud van het openbare kunstbezit. Vereniging Rembrandt steunde de verwerving van de Collse watermolen van Vincent van Gogh in november 2017.
Fonds Voor Cultuurparticipatie
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. Het fonds draagt bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie steunde de educatieve programmering voor het Medialab.
De Mastboom-Brosens Stichting
In zijn testament noteert Henri Mastboom zijn wens dat de herinnering aan zijn familie en de daarmee verbonden culturele erfgoed bewaard blijven. De Mastboom Brosens Stichting droeg bij aan de restauratie van de wapenschilderijen.
Bouwfonds Cultuurfonds
Het fonds steunt objecten, gebouwen en projecten die bijdragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte. Bouwfonds Cultuurfonds heeft een bijdrage geleverd aan het ontwerp en de uitvoering van het Geweven Behang door kunstenaar Kiki van Eijk in de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum.
Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Het fonds droeg bij aan de ontwikkeling van de Ontdekstations. Daarmee laat Het Noordbrabants Museum kinderen spelenderwijs kennismaken met de collectie en de verhalen daarachter.
Janivo Stichting
De Janivo Stichting steunt projecten die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing.
BNG Cultuurfonds
Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur. In Het Verhaal van Brabant ondersteunde BNG Cultuurfonds de ontwikkeling van maquettes over Brabant.
Hendrik Muller Fonds
Het fonds subsidieert diverse culturele doelen van landelijke betekenis. Voor Het Noordbrabants Museum droeg het fonds bij aan de restauratie van een schilderij.

Bekijk ook:

100% ten goede aan ambities