Culturele ANBI

Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum
Goed te weten is dat de Stichting Vrienden door de belastingdienst is aangemerkt als culturele ANBI omdat de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Hieronder leest u informatie op basis waarvan de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum de ANBI status heeft.

RSIN fiscaal nummer 
816695015

Postadres
Postbus 1619 - 5200 BR  's-Hertogenbosch

Bezoekadres
Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch

IBAN NL 66 INGB 0005 6657 66
vrienden@hnbm.nl
Facebook: Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum

Doelstelling Stichting Vrienden
De Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum heeft als doel zo veel mogelijk particulieren te verbinden aan en enthousiasmeren voor Het Noordbrabants Museum. Onze 1200 vrienden ondersteunen het museum, ook in financiële zin, bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten. Wij trakteren de vrienden jaarlijks op een aantal activiteiten, variërend van ontvangsten, previews, inleidingen door conservatoren tot excursies naar andere musea. De vrienden vormen samen een belangrijk sociaal en maatschappelijk draagvlak waarop Het Noordbrabants Museum steunt.

Hoofdlijnen beleidsplan
In maart 2015 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden een beleidsplan gepubliceerd met het voorgenomen beleid voor 2015-2018. In hoofdlijnen komt het hierop neer: Met een actief activiteiten- en wervingsprogramma wil de Stichting Vrienden de verbondenheid van bestaande Vrienden met het museum vergroten en nieuwe vrienden te werven. Dat dient een maatschappelijk belang, maar is ook belangrijk voor de continuïteit van de Stichting Vrienden. De activiteiten hebben een relatie met de Brabantse kunst & cultuur en sluiten aan op het programma en de ideeën van Het Noordbrabants Museum.

Namen, functies en beloningsbeleid van bestuurders
Het bestuur wordt gevormd door de directeur/bestuurder, hoofd development en de zakelijk leider van Stichting Noordbrabants Museum. Een drietal ambassadeurs vormt de schakel tussen de vrienden en het museum. Geert-Jan van Schijndel, Wim Kievits en Hans Cox weten wat er leeft onder de vrienden en zij vertalen dit naar wensen over bijvoorbeeld vriendenactiviteiten in gesprekken met museummedewerkers.