Visualisatie van de tentoonstelling Beeld Hans Frings & Wanda van Riet

Persdossier inclusief beeldmateriaal

Opgegraven strijd

Persberichten

Twee bruiklenen ‘ontaarde kunst’ uit Berlijnse opgraving

20 januari 2017

Twee sculpturen die in de jaren ’30 door de nazi’s als ‘ontaarde kunst’ in beslag waren genomen en zeven jaar geleden bij een opgraving in het centrum van Berlijn zijn gevonden, zijn te zien in de tentoonstelling Opgegraven strijd. Archeologie van de oorlog (28 januari t/m 14 mei 2017) in Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch. Het betreft Die Schwangere, een (beschadigd) terracottabeeld van Emy Roeder uit 1918, en het portret van de actrice Anni Mewes, de toenmalige vriendin van beeldhouwer Edwin Scharff, in brons gegoten rond 1920. De Berlijnse beeldhouwwerken illustreren de culturele terreur van het Derde Rijk en de bijzondere betekenis van archeologisch onderzoek naar vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn in bruikleen gegeven door de Bondsrepubliek Duitsland en worden voor het eerst museaal buiten Duitsland getoond.

Eerste Nederlandse tentoonstelling over Archeologie van de oorlog

21 december 2016

Wat vind je zoal terug in de bodem van strijdgebieden en wat voegt het toe aan wat we weten over het voeren van oorlog? Interesse in de archeologie van moderne oorlogen is de laatste jaren zowel op professioneel als amateurniveau in opmars. Het Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch besteedt van 28 januari tot en met 14 mei 2017 als eerste museum in Nederland uitgebreid aandacht aan deze boeiende jonge tak van het bodemonderzoek. Bezoekers aan de tentoonstelling Opgegraven strijd. Archeologie van de oorlog worden aan de hand van objecten en multimediale presentaties wegwijs gemaakt in de oorlogsarcheologie van de Steentijd tot de Koude Oorlog. Archeologen Evert van Ginkel (TGV teksten en presentatie) en Arjen Bosman (Military Legacy), specialist militair erfgoed van de twintigste eeuw, stelden deze unieke tentoonstelling samen. Vaak staat het dramatische, menselijke verhaal achter de voorwerpen centraal.

Trailer Opgegraven strijd

Installatie kanon

Contact

Voor verdere informatie of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Neeltje van Gool, afdeling Communicatie en Marketing, T +31 (0)73-6877 815 of pers@hnbm.nl.

Persbeeld

Onderstaande beelden mogen alleen rechtenvrij worden gepubliceerd ten behoeve van deze tentoonstelling, onder vermelding van de verstrekte credit. Commerciële toepassingen zijn niet toegestaan.

We vragen u een bewijsexemplaar te sturen aan pers@hnbm.nl of Het Noordbrabants Museum, marketing en communicatie, Postbus 1004, 5200 BA ’s-Hertogenbosch.

Foto Marc Bolsius

Foto Marc Bolsius

Foto Marc Bolsius

Foto Marc Bolsius

Foto Marc Bolsius

Foto Marc Bolsius

Foto Marc Bolsius

Foto Marc Bolsius

Portret van actrice Anni Mewes (gegoten tussen 1917 en 1921) van Edwin Scharff (1887-1955), brons © Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin, foto: Achim Kleuker

Die Schwangere (1918) van Emy Roeder (1890-1971), terracotta, fragment © Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatliche Museen zu Berlin, foto: Achim Kleuker

'Die Schwangere' van Emy Roeder in vooroorlogse, complete staat op de tentoonstelling Entartete Kunst (1937) © Zentralarchiv, Staatliche Museen zu Berlin

Het portret van Anni Mewes te midden van andere in beslag genomen beelden, kritisch bekeken door Adolf Hitler © Archief Andreas Hüneke, Potsdam; origineel in de National Archives Washington

Drie bronzen beelden op de rand van de opgravingsput voor het Rotes Rathaus, oktober 2010. © Landesdenkmalamt Berlin, foto Manuel Escobedo

Overzicht persbeeld Opgegraven strijd

Beelddrager Opgegraven strijd. Beeld Wanda van Riet

Opgraving op de Paardenmarkt in Alkmaar van skeletten van Geuzen en Alkmaarse burgers die tijdens het beleg van 1573 zijn omgekomen. Foto Hollandia Archeologen

Vondsten uit voormalig concentratiekamp Vught, 1943-1944 Collectie Nationaal Monument Kamp Vught. Foto Minja Hemminga-Archol BV

Brits en Amerikaans militair materiaal uit een ondergronds onderkomen in Nijmegen, september 1944-februari 1945. Collectie Depot voor Bodemvondsten gemeente Nijmegen. Foto Minja Hemminga- Archol BV

Gipsen engel, beschadigd tijdens verblijf van Duitse of geallieerde troepen in een klooster in Nijmegen en in afvalkuil gegooid, september 1944- februari 1945. Collectie Depot voor Bodemvondsten gemeente Nijmegen. Foto Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie gemeente Nijmegen

IJzeren infanteriehelm, in de Tachtigjarige Oorlog achtergelaten bij gevechten rond Hulst in Zeeuws-Vlaanderen en gevonden in gedempte haven, circa 1600. Collectie Depot voor Bodemvondsten provincie Zeeland, Foto Restaura, Haelen

Stalen kistje, gevuld met explosieven en een ploertendoder, in of kort na de Tweede Wereldoorlog in de grond verborgen. Collectie Depot voor Bodemvondsten gemeente Arnhem. Foto Minja Hemminga- Archol BV

Reclameborden, een bord van het militair gezag, Amerikaanse uitrustingsstukken en een verzameling zilveren guldens en rijksdaalders, gevonden in kelders van verwoeste huizen bij de Maasbrug in Venlo, 1944-1945, Collectie Depot voor Bodemvondsten provincie Limburg. Foto Minja Hemminga- Archol BV

Twee zwaarden, een hellebaard en een radslotpistool, achtergelaten bij gevechten rond Eindhoven in 1583, Collectie Depot voor Bodemvondsten gemeente Eindhoven. Foto Minja Hemminga- Archol BV

Keltische ijzeren zwaarden

Keltische ijzeren zwaarden uit de eerste eeuw v.Chr., opgebaggerd uit de Maas bij Kessel-Lith, Collectie Rijksmuseum van Oudheden. Foto Rijksmuseum van Oudheden

Vindplaats Keltische ijzeren zwaarden uit de eerste eeuw v. Chr., opgebaggerd uit de Maas bij Kessel-Lith. Foto Minja Hemminga- Archol BV

Vindplaats Duitse Junkers Ju88-bommenwerper, Utrecht. Foto Minja Hemminga-Archol BV

Vindplaats stalen kistje. Foto Minja Hemminga-Archol BV

De 95-jarige kannonnier Gerrit Bax kijkt in 2010 naar de gevolgen van zijn voltreffer: de restanten van de Junkers Ju88-bommenwerper die hij zeventig jaar eerder ten westen van Utrecht uit de lucht schoot. Foto Herre Wynia.

Visualisatie van de tentoonstelling Opgegraven strijd. Archeologie van de oorlog. Beeld Hans Frings & Wanda van Riet.

Stuur ons een e-mail