Koning Willem-Alexander opent tentoonstelling Geloven in vriendschap

16 februari

’s-Hertogenbosch, 16 februari 2018

Koning Willem-Alexander opent tentoonstelling Geloven in vriendschap

’s-Hertogenbosch, 16 februari 2018 - Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende vandaag in Het Noordbrabants Museum de tentoonstelling Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in ’s‑Hertogenbosch. De tentoonstelling wordt gehouden omdat de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, die veel mensen ook kennen als 'De Zwanenbroeders' dit jaar het 700-jarig jubileum viert. Koning Willem-Alexander is zelf ook lid van de Broederschap. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 3 juni 2018.

Over de tentoonstelling

Geloven in vriendschap geeft een overzicht van 700 jaar geschiedenis aan de hand van de belangrijkste kunstvoorwerpen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, in combinatie met objecten van verwante broederschappen en Nederlandse, Belgische en Duitse musea. Op een lange tafel die dwars door vijf paleiszalen van Het Noordbrabants Museum loopt, worden de waardevolle voorwerpen gepresenteerd. De tafel staat symbool voor de traditie die al zeven eeuwen bestaat: de broederlijke maaltijd. Voor velen is het een mysterie wie jaarlijks aan de tafel plaats neemt. Uit de rekening- en wapenboeken valt af te lezen dat dit al eeuwen vooraanstaande personen zijn, waaronder Jheronimus Bosch en Willem van Oranje. Ook te zien is een verzilverde bokaal die koningin Wilhelmina, zelf ook Zwanenbroeder, de Broederschap in 1904 schonk.

Voor vragen

Beeldmateriaal van de tentoonstelling en opening in hoge resolutie kunt u online downloaden via hnbm.nl/pers/geloveninvriendschap

Voor vragen over de tentoonstelling kunt u contact opnemen met Het Noordbrabants Museum, afdeling Communicatie en Marketing, T +31 (0)73 – 6877 815 of pers@hnbm.nl

Voor meer informatie over de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap kunt u contact opnemen met Gus van der Feltz, T +31 (0)6 415 59 557 of gfeltz@gmail.com

 

Zie ook:

Persdossier inclusief beeldmateriaal

Geweest

700 jaar Zwanenbroeders in ’s-Hertogenbosch
17 februari t/m 3 juni 2018