Vincent van Gogh, Kop van een vrouw, februari-maart 1885. Het Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch. Foto: Peter Cox

Opnieuw een Van Gogh voor Het Noordbrabants Museum

2 september 2020

Het Noordbrabants Museum heeft zijn gestaag groeiende collectie werken van Vincent van Gogh opnieuw weten uit te breiden. Het museum legde recent de hand op een portret van een vrouw uit de omgeving van Nuenen, vervaardigd in 1885. Het schilderij werd aangekocht via Christie’s London. De middelen voor deze aankoop werden beschikbaar gesteld door de BankGiro Loterij, particulieren en bedrijven.

Speerpunt in het beleid 

Vincent van Gogh neemt een belangrijke plaats in binnen het beleid van Het Noordbrabants Museum. Als provinciaal museum met internationale ambities wil het museum een representatief overzicht bijeenbrengen van het Brabantse oeuvre van deze wereldberoemde Brabantse kunstenaar. Na drie kleinere exposities in 2015 en 2017 werd in 2019 uitgepakt met de omvangrijke tentoonstelling Van Goghs intimi. Vrienden, familie, modellen, met bruiklenen van over de hele wereld. Eind 2016 kocht het museum de aquarel ‘De tuin van de pastorie te Nuenen’ (1885), in 2017 het schilderij ‘Collse watermolen’ (1884) en in 2018 het schilderij ‘Stilleven met flessen en schelp’ (1884). ‘Kop van een vrouw’ (1885) is de vierde aankoop van een Van Gogh in een periode van vier jaar. Met de in 1984 verworven ‘Spittende boerin’ (1885) heeft het museum nu vijf werken van Vincent van Gogh in eigendom, naast een achttal bruiklenen. Het aantal te tonen Van Goghs komt hiermee op dertien. 

 Oefenen als figuurschilder 

Het schilderij ‘Kop van een vrouw’ maakt deel uit van een belangrijke reeks in Nuenen vervaardigde werken, ontstaan tussen november 1884 en mei 1885. Van Gogh wilde een goede figuurschilder worden en vervaardigde daartoe enkele tientallen ‘kopstudies’. Zijn vorderingen op dit gebied kwamen kort daarna tot uiting in zijn meesterwerk ‘De aardappeleters’. Binnen het Brabantse oeuvre is 'Kop van een vrouw’ een relatief kleurrijk werk. Het is een van de weinige kopstudies met een lichte, gekleurde achtergrond.

Modellen van het platteland 

Van Gogh schilderde diverse boeren en landarbeiders uit Nuenen en omgeving. Met hun doorleefde gezichten vertegenwoordigden zij het zware boerenleven, dicht bij de natuur. Van Gogh was met name geïnteresseerd in modellen met karakteristieke gelaatstrekken. Deze onbekende vrouw met haar markante voorkomen moet Van Gogh zijn bevallen; hij legde haar meermaals vast. De contouren van haar profiel liet hij krachtig afsteken tegen de lichte achtergrond. Speels springt het haar van zijn model op achter de muts. Het krachtige doek versterkt de collectie aanzienlijk; het museum had nog geen portret in bezit.

Ruimhartige steun 

Een dergelijke kostbare aankoop is voor Het Noordbrabants Museum allesbehalve vanzelfsprekend, zeker niet in de huidige tijd. Directeur Charles de Mooij is dan ook onder de indruk van de steun die het museum keer op keer krijgt van zijn subsidiënten en sponsoren: ‘Zoals bij veel aanwinsten werd ook dit schilderij volledig verworven met externe gelden: een groot deel werd bijeengebracht door de deelnemers van de BankGiro Loterij. Het resterende bedrag werd toegezegd door sponsoren en particulieren die het museum reeds vele jaren ondersteunen. Hartverwarmend!’

Dorine Manson, Managing Director BankGiro Loterij: “Het maakt ons trots dat wij, dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij, deze belangrijke aanwinst voor de collectie van het museum mede mogelijk kunnen maken. Nu de deuren van Het Noordbrabants Museum weer open zijn, hopen we dat veel mensen deze prachtige aankoop komen bewonderen. Juist in deze tijden vinden we het des te belangrijker dat mensen naar het museum kunnen komen om kunst te ervaren."

Expertise Van Gogh Museum 

Voordat het museum tot aankoop overging vroeg het de experts van het Van Gogh Museum het werk te onderzoeken. In Amsterdam werd het schilderij uitgebreid onderzocht, onder meer met behulp van UV-licht, röntgen en microscoop. Ook het schildersdoek werd geanalyseerd, waarbij bleek dat het doek afkomstig van dezelfde rol als drie andere Nuenense werken. Op grond van de positieve bevindingen startte Het Noordbrabants Museum vervolgens onderhandelingen met de verkopers. Dat leidde medio augustus tot een akkoord. 

Van Gogh en Brabant 

De verwerving van het schilderij versterkt niet alleen de collectie van Het Noordbrabants Museum, het draagt ook bij aan de verdere profilering van Brabant als Van Goghprovincie. De provincie Noord-Brabant laat bij monde van gedeputeerde Wil van Pinxteren (onder meer cultuur) dan ook weten bijzonder blij te zijn met de aankoop: “Mooi dat er voor de vierde keer in vier jaar een werk van Van Gogh terugkeert naar zijn geboortegrond. De afgelopen jaren investeerde Brabant sterk in uiteenlopende Van Goghinitiatieven, zowel via het mede door Het Noordbrabants Museum geïnitieerde project Van Gogh Brabant als via de Van Gogh Erfgoed Sites in Nuenen, Zundert en Etten-Leur. Ook de ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park is in volle gang. Dit vormt een flinke stimulans voor onze gezamenlijke aanpak.”

Nieuwe presentatie 

De nieuwe aanwinst, het door Van Gogh geschilderde portret van een vrouw uit de omgeving van Nuenen (1885), kan van donderdag 3 tot en met zondag 6 september a.s. in Het Noordbrabants Museum worden bezichtigd. Na een conserverende behandeling wordt het schilderij opgenomen in de geheel vernieuwde permanente presentatie ‘Van Gogh in Brabant’, die eind maart 2021 wordt geopend.

Persbeelden

Onderstaande beelden mogen alleen rechtenvrij worden gepubliceerd ten behoeve van deze presentatie, onder vermelding van de verstrekte credit. Commerciële toepassingen zijn niet toegestaan.

We vragen u een bewijsexemplaar te sturen aan E pers@hnbm.nl of Het Noordbrabants Museum, marketing en communicatie, Postbus 1004, 5200 BA ’s-Hertogenbosch.

Downloads persmateriaal

Inhoudelijke toelichting

portret Kop van vrouw

Auteur: Helewise Berger, conservator 19de- en begin 20ste-eeuwse kunst

Kop van vrouw

Vincent van Gogh

februari-maart 1885, olieverf op doek op paneel, 40 x 29,5cm. Het Noordbrabants Museum. Verworven met steun van BankGiro Loterij, Het Noordbrabants Museum Fonds, Fonds Merifin, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, John & Patricia Groenewoud en JK Art Foundation. Foto: Peter Cox

Kop van vrouw

Vincent van Gogh

februari-maart 1885, olieverf op doek op paneel, 40 x 29,5cm. Het Noordbrabants Museum. Verworven met steun van BankGiro Loterij, Het Noordbrabants Museum Fonds, Fonds Merifin, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, John & Patricia Groenewoud en JK Art Foundation. Foto: Peter Cox

"Kop van een vrouw' aan de muur

Foto Marc Bolsius

februari-maart 1885, olieverf op doek op paneel, 40 x 29,5cm. Het Noordbrabants Museum. Verworven met steun van BankGiro Loterij, Het Noordbrabants Museum Fonds, Fonds Merifin, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, John & Patricia Groenewoud en JK Art Foundation.

Dorine Manson en Wil van Pinxteren

Foto Marc Bolsius

Moment van onthulling aankoop 'Kop van een vrouw' van Vincent van Gogh door Managing Director BankGiro Loterij Dorine Manson en gedeputeerde Wil van Pinxteren

Dorine Manson en Charles de Mooij

Foto Marc Bolsius

Onthulling aankoop 'Kop van een vrouw' van Vincent van Gogh door Managing Director BankGiro Loterij Dorine Manson en Museumdirecteur Charles de Mooij

Dorine Manson en Wil van Pinxteren

Foto Marc Bolsius

Onthulling aankoop 'Kop van een vrouw' van Vincent van Gogh door Managing Director BankGiro Loterij Dorine Manson en gedeputeerde Wil van Pinxteren