29 juni 2022

Aankoop TEFAF 2022

Persbericht

Een Bosch-Tilburgs conversatiestuk uit 1825

Het Noordbrabants Museum heeft vrijdag jl. op de openingsdag van de TEFAF in Maastricht een schilderij aangekocht van de 19de-eeuwse Eindhovense kunstenaar Hendrik Turken. Het in 1825 vervaardigde werk toont een man en twee vrouwen die het portret bewonderen van de drie jaar tevoren overleden bloemschilder Gerard van Spaendonck. Dat portret hangt reeds vele jaren in de Gele Salon van Het Noordbrabants Museum, waar binnenkort ook de nieuwe aanwinst te bewonderen valt.

De maker van het op de TEFAF aangekochte schilderij, Hendrik Turken (Eindhoven 1791-1856 Luik), volgde de opleiding tot schilder aan de Academie van het Sint-Lucasgilde te Antwerpen. Van 1820 tot 1825 was hij directeur van de Stads Academie voor Teeken- en Schilderkunst te ’s Hertogenbosch, voorloper van de huidige kunstacademie. In deze periode schilderde Turken een kopie van het tussen 1813 en 1815 door Nicolas Antoine Taunay vervaardigde portret van de beroemde Tilburgse kunstenaar Gerard van Spaendonck (1746-1822). De in Parijs werkzame Van Spaendonck genoot al bijna een halve eeuw internationale faam als schilder van bloemstillevens. Gerards overlijden, in 1822, had ook in Nederland de nodige aandacht gekregen. Zijn portret kwam - vermoedelijk via zijn eveneens in Parijs als bloemschilder werkzame broer Cornelis - in het bezit van de Tilburgse erfgenamen van Gerard van Spaendonck. Turken kopieerde het ongetwijfeld in hun opdracht.

Nicolas Antoine Taunay, Portret van Gerard van Spaendonck, 1813 - 1815. Collectie Het Noordbrabants Museum
Hendrik Turken, Elegant drietal in bewondering voor het portret van Gerard van Spaendonck, 1825. Gesigneerd en gedateerd ‘H Turken / 1825’, Collectie Het Noordbrabants Museum

Conversation piece

Het op de TEFAF gepresenteerde en nu door Het Noordbrabants Museum verworven schilderij is een zogeheten 'conversation piece', een genre waarbij familieleden of vrienden worden afgebeeld terwijl zij in een intieme sfeer met elkaar in gesprek zijn. In dit geval zien we een huiskamer van een welgestelde familie, waarin een modieus geklede jongeman twee al even modieus geklede jonge vrouwen op het portret van Van Spaendonck wijst. Links en rechts van de schouw hangen gedeeltelijk zichtbare gravures van de hand van Gerard van Spaendonck. Kleding en interieur ademen de in 1825 in zwang zijnde biedermeierstijl. Zien we hier de kunstenaar, Hendrik Turken, met het door hem vervaardigde portret? Of zien we hier de Tilburgse neef en nichten van Gerard van Spaendonck, die trots wijzen op het portret van hun beroemde oom en Turken opdracht gaven tot het vervaardigen van een kopie van het portret door Taunay?

Welgestelde opdrachtgevers

Hoewel beide opties mogelijk zijn en een in 1822 gepubliceerd portret van Turken gelijkenis toont met het gelaat van de jongeman op het schilderij, lijken de kleding van de drie afgebeelde personen en het rijke interieur te wijzen in de richting van de Van Spaendoncks. De familie was al redelijk vermogend, maar dankzij de erfenis van Gerard kwam het gezin van diens jongere broer Jan Anthonie in 1822 tot nog grotere welstand en kon de familie dat jaar stevig investeren in de opkomende Tilburgse textielnijverheid. Wellicht is de afgebeelde jongeman de 21-jarige, naar zijn twee schilderende ooms vernoemde neef Gerard Cornelis. Vermeldenswaard is dat een broer van laatstgenoemde als priester werkzaam was in Napels; hij stierf daar in 1828. Was het conversatiestuk voor hem bedoeld? De Londense kunsthandel Rafael Valls die het werk aanbood op TEFAF, zou het hebben aangekocht uit een Italiaanse particuliere collectie. Wellicht geeft nader onderzoek uitsluitsel. Het Noordbrabants Museum verwierf het schilderij voor een bedrag van 20.000 euro.

Persbeeld

Met lijst

Hendrik Turken, Elegant drietal in bewondering voor het portret van Gerard van Spaendonck, 1825. Gesigneerd en gedateerd ‘H Turken / 1825’, Collectie Het Noordbrabants Museum

Zonder lijst

Hendrik Turken, Elegant drietal in bewondering voor het portret van Gerard van Spaendonck, 1825. Gesigneerd en gedateerd ‘H Turken / 1825’, Collectie Het Noordbrabants Museum

Wil je ook een goedwerkende website?

We willen je ervaring zo prettig mogelijk maken. We gebruiken cookies om het websiteverkeer te meten, persoonlijke advertenties, relevante content op social media aan te bieden en voor andere marketingdoeleinden. Zo kunnen we je nog meer laten zien van onze Brabantse meesters, internationale topstukken en jonge talentvolle makers.

We willen je ervaring zo prettig mogelijk maken. We gebruiken cookies om het websiteverkeer te meten, persoonlijke advertenties, relevante content op social media aan te bieden en voor andere marketingdoeleinden. Zo kunnen we je nog meer laten zien van onze Brabantse meesters, internationale topstukken en jonge talentvolle makers.