Onderzoek afgesloten, afspraken voormalig directeur aangepast

15 februari 2024

Charles de Mooij trad per 1 juli 2022 terug als directeur-bestuurder van Het Noordbrabants Museum. Hij bleef in een andere rol, als adviseur, in dienst bij het museum. Indertijd zijn afspraken gemaakt over de periode tussen het moment van terugtreden als bestuurder en het einde van zijn dienstverband. Over deze afspraken zijn na zijn terugtreden als bestuurder vragen gerezen, onder meer bij provincie en gemeente. Daarom heeft de Raad van Toezicht de afspraken nogmaals laten toetsen door onafhankelijke deskundigen. Daarop zijn de afspraken aangepast.

De Raad van Toezicht hecht aan zorgvuldigheid zowel richting betrokkene als ten aanzien van verantwoording van de financiën. Daarom heeft de Raad van Toezicht opnieuw een jurist, een accountant en een pensioendeskundige de feiten in kaart laten brengen omtrent de gemaakte afspraken over honorering, pensioen en urenverantwoording van activiteiten van Charles de Mooij.

Alle twijfel wegnemen

De conclusie van de externe deskundigen is dat er twijfel bestaat of de vastgelegde afspraken binnen de bestaande kaders passen. Om alle twijfel nu weg te nemen, heeft de Raad van Toezicht in goed overleg met Charles de Mooij besloten de afspraken aan te passen en de arbeidsovereenkomst met hem per 1 april 2024 definitief te beëindigen in plaats van per juli 2025.

Geen schoonheidsprijs

De Raad van Toezicht betreurt het dat er fouten zijn gemaakt in het ontwerp van de regeling en in de communicatie over de regeling voor de teruggetreden directeur-bestuurder. Voorzitter Raad van Toezicht Eric van Schagen: "Het proces verdient zeker geen schoonheidsprijs. Dit vraagt ook om een evaluatie van ons eigen functioneren en de governance in dit proces."

Financiën

De financiële impact van de sinds 1 juli 2022 lopende regeling tot 1 april 2024, bedraagt in totaal € 415.000 (i.p.v. de oorspronkelijke reservering van € 750.000). Daarvan heeft het grootste deel betrekking op het salaris tijdens het dienstverband, inclusief sociale lasten en reparatie van het pensioengat. De kosten worden ten laste gebracht van de vrij beschikbare algemene reserves in de jaarrekening van het museum. Uiteraard zullen ze worden verantwoord in de jaarrekening.

Samenstelling Raad van Toezicht

Afwachtende het onderzoek is er nog geen invulling gegeven aan de vacature die er vanaf 31-12-2022 was ontstaan. Op 31-12-2023 verliep de tweede termijn van Nicole Delissen. In overleg is eind vorig jaar besloten dat zij terug zou treden na de afronding van het onderzoek. Nu dit het geval is zal dit per 15-02-2024 plaatsvinden. Ook Titia Vellenga heeft aangegeven op 15-02-2024 terug te treden. Dit betekent dat er inmiddels in de Raad van Toezicht drie vacatures zijn die zo spoedig mogelijk worden ingevuld.

Dit is een bericht van de Raad van Toezicht van Het Noordbrabants Museum, die volgens de Code Governance verantwoordelijk is voor de regeling, als werkgever van de directie.

Voor vragen en reacties, verwijzen we u graag door naar rvt@hnbm.nl