22 oktober 2021

Brabantse musea investeren in vmbo-leerlingen

Persbericht

Ruim de meerderheid van de middelbare scholieren gaat momenteel naar het vmbo, maar slechts een enkeling weet de weg naar een museum te vinden. Dat is jammer volgens vijf Brabantse musea. Juist omdat kunst, design, geschiedenis en erfgoed bijdragen aan de verwondering, tot de verbeelding spreken en creativiteit stimuleren. Daarom investeren zij de komende jaren samen in de vmbo-leerlingen om voor hen de weg naar het museum uitnodigend, drempelverlagend en vanzelfsprekend te maken. Tussen 4 november en 19 november komen vmbo-leerlingen in Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch om hun mening te geven: wat zou een museumbezoek leuker kunnen maken? Het meerjarige vmbo-project wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Provincie Noord-Brabant. Deze subsidies zijn aan Het Noordbrabants Museum toegekend in het kader van de culturele Basisinfrastructuur 2021-2024.

De leerling bepaalt

Het ontwikkelen van een relevant en vooral aantrekkelijk educatief programma staat of valt met de mening van de vmbo-leerling. Zij krijgen dan ook een belangrijke rol én prominente stem in de ontwikkeling van het aanbod. De aftrap met vmbo-leerlingen in Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch moet duidelijk maken waar zij behoefte aan hebben en hoe zij graag geïnspireerd worden. Samen gaan de leerlingen de musea in en brainstormen over hoe het aanbod beter kan aansluiten op hun leefwereld. Naast de leerlingen worden ook de docenten intensief betrokken bij de ontwikkeling van het educatief aanbod, wordt het museumbezoek geïntegreerd in het onderwijscurriculum en wordt het aanbod gekoppeld aan de collecties van de musea.

In de regio ’s-Hertogenbosch hebben inmiddels vijf vmbo-scholen enthousiast gereageerd: De Bossche Vakschool, Sint-Janslyceum, Walewyc Mavo, Yuverta vmbo Den Bosch en d’Oultremontcollege werken graag mee aan dit initiatief. 

"Juist in deze tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, is het aanbod van kunst en cultuur van belang. Het helpt onze leerlingen om creatief te denken, om te ontdekken wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en het geeft ze de mogelijkheid zich te oriënteren op beroepen in de culturele sector."

— Marelle Pronk - Directeur Bossche Vakschool

Van 's-Hertogenbosch tot Helmond

In eerste aanzet wordt er vanuit Het Noordbrabants Museum en Design Museum Den Bosch samengewerkt met scholen in de omgeving om leerlingen te enthousiasmeren voor kunst, design, geschiedenis en erfgoed. In een volgende fase wordt er ook vanuit het Stedelijk Museum Breda, Van Abbemuseum en Museum Helmond samengewerkt met scholen in respectievelijk Breda, Eindhoven, Helmond en omgeving. Vervolgens wordt het ontwikkelde aanbod Brabant-breed ter beschikking gesteld aan zowel musea als scholen.