Geweest
20 mei t/m 10 september 2023

Ema Vanekova

Tie the light blue shades

In de schilderkunst van Ema Vaneková draait het om de waardering van simpele en stille momenten in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het pellen van fruit, het bereiden van eten of het samenzijn met een geliefde. Het zijn spontane performances uit het alledaagse leven.

De eenvoud van het alledaagse

Als figuratief schilder onderzoekt Vaneková op welke manieren zowel de inwendige als de uitwendige wereld van een jonge vrouw uit de 21ste eeuw in beeld kan worden gebracht. Haar eigen dagelijkse leven is hierbij het uitgangspunt. Vaneková observeert die momenten waarin voor haar een diepere laag aanwezig is. Juist in de eenvoud van het alledaagse, wordt geraakt aan bijvoorbeeld gevoelens van gemis. Deze momenten zijn voor haar verbonden met haar Slowaakse achtergrond.

Leestip: vijf vragen aan

De schilderijen die Vaneková maakt, zijn gebaseerd op dingen uit haar omgeving en dagelijkse wereld. Ze wil met haar werk een tijdbeeld uitdrukken van de interesses en focuspunten van een jonge vrouw in de 21ste eeuw. We stelden haar vijf vragen.

Ema Vanekova, Dasha, 2023.
Ema Vanekova, Pantoffeltje, 2018.
Foto Jan-Kees Steenman
Foto Jan-Kees Steenman

Expressie beeldtaal

In haar figuratieve, expressieve beeldtaal probeert Vaneková deze gevoelens te verbeelden. Ze maakt daarbij steeds de vergelijking tussen het trage en dat waaraan voorbij wordt gegaan in de snelle, altijd in ontwikkeling zijnde wereld om ons heen.  

Wat is de Brabantse Nieuwe?

Onder de noemer 'Brabantse Nieuwe' krijgen startende, veelbelovende kunstenaars uit Noord-Brabant een podium in Het Noordbrabants Museum. Avans Hogeschool maakt als partner van het museum deze tentoonstellingenreeks mede mogelijk en ondersteunt onze visie, dat ontwikkeling van talent en samenwerking hand in hand gaan. Deze reeks is doorlopend te zien in de Tuingalerij.

Eerder te zien