Geweest
3 oktober t/m 13 december 2020

Brabantse Nieuwe: Liza Wolters

‘…AND ALL OF A SUDDEN SHE PUT A STONE IN MY MOUTH’

In het werk van Liza Wolters staat het spanningsveld tussen regie en toeval in het dagelijks leven centraal. Ze balanceert hierin tussen de herkenbare eigenschappen van een plek, object of situatie en de abstractie hiervan. De herkenbaarheid beschouwt ze als een gegeven. Het toeval, en de abstractie ontstaat vanuit haar eigen kadrering, de regie. 

Zo zien we bijvoorbeeld duidelijk de eigenschappen van een lamp of persoon, zonder dat het specifiek over die lamp of deze persoon gaat. De ene keer zijn de beeldaspecten herkenbaarder dan de andere keer. Haar praktijk omvat fotografie, video, tekst, installatie en publicaties.

Liza Wolters over haar werk

"Bij het presenteren van mijn werk speelt de omgeving een belangrijke rol. Eerder gemaakte beelden vormen tijdelijk een beeldrijm met elkaar, ter plekke gevonden materialen en de eigenschappen van de ruimte en haar (on)veranderlijke aanwezige elementen. De titels van werken en presentaties zijn gebaseerd op uitspraken en versprekingen van mij en anderen." 
 
Alle beelden in deze presentatie vallen onder de overkoepelende titel ‘…AND ALL OF A SUDDEN SHE PUT A STONE IN MY MOUTH’.


Brabantse Nieuwe, mede mogelijk gemaakt door Avans Hogeschool.

Liza Wolters
Liza Wolters

Ontdek meer