ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Noordbrabants Museum is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Belangrijk om te weten is dat een schenking aan Het Noordbrabants Museum door de ANBI-status fiscaal aftrekbaar is. En Het Noordbrabants Museum zelf hoeft geen schenk- en erfbelasting te betalen. Daarnaast is Het Noordbrabants Museum een culturele instelling, wat betekent dat een schenking op grond van de Geefwet een extra belastingvoordeel oplevert. Ook de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum heeft de ANBI-status.

Rekenvoorbeeld

Jaarlijks bedrag van de periodieke gift - inkomen belast tegen 42% € 1.000
Aftrekbaar is 125%: verhoging met een absoluut maximum van € 1.250 € 1.250
Belastingteruggave indien inkomen belast tegen 42% € 525
De gift kost per saldo jaarlijks 48% € 475

Periodieke gift

Je kunt in een Overeenkomst periodieke gift vastleggen dat je tenminste vijf jaar achtereen een donatie doet. In dat geval zijn de drempel en het maximum niet van toepassing op de aftrekbaarheid. Dit kun je vastleggen met de overeenkomst op de website van de Belastingdienst. Heb je hulp nodig met het invullen van het formulier? Neem dan contact met ons op.

Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

DOELSTELLING STICHTING VRIENDEN

De Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum heeft als doel zo veel mogelijk particulieren te verbinden aan en enthousiasmeren voor Het Noordbrabants Museum. Onze 1200 vrienden ondersteunen het museum, ook in financiële zin, bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten. Wij trakteren de vrienden jaarlijks op een aantal activiteiten, variërend van ontvangsten, previews, inleidingen door conservatoren tot excursies naar andere musea. De vrienden vormen samen een belangrijk sociaal en maatschappelijk draagvlak waarop Het Noordbrabants Museum steunt.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

In het Beleidsplan 2023-2026 worden de plannen voor de komende periode vastgelegd. In hoofdlijnen komt het hierop neer: met een actief activiteitenprogramma wil de Stichting Vrienden de verbondenheid van bestaande Vrienden met het museum vergroten en nieuwe vrienden werven. Dat dient een maatschappelijk belang, maar is ook belangrijk voor de continuïteit van de Stichting Vrienden. De activiteiten hebben een relatie met de Brabantse kunst & cultuur en sluiten aan op het programma en de ideeën van Het Noordbrabants Museum.

Downloads

Hier vind je het bestuursverslag en de financiële verantwoording van de Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum.

De jaarrekening 2022 Stichting Noordbrabants Museum en Stichting Vrienden van Het Noordbrabants Museum zullen worden gepubliceerd na goedkeuring, later dit jaar.

Namen, functies en beloningsbeleid van bestuurders

Het bestuur wordt gevormd door de directeur/bestuurder, hoofd development en de zakelijk leider van Stichting Noordbrabants Museum, respectievelijk Jacqueline Grandjean en Jasmijn de Visser, zakelijk leider. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. Een vijftal ambassadeurs vormt de schakel tussen de vrienden en het museum. Geert-Jan van Schijndel, Hans Cox, Marie-Hélène Andriessen en Heidi Koek weten wat er leeft onder de vrienden en zij vertalen dit naar wensen over bijvoorbeeld vriendenactiviteiten in gesprekken met museummedewerkers.

Praktische informatie

RSIN fiscaal nummer 816695015
Postadres Postbus 1004, 5200 BA  's-Hertogenbosch
Bezoekadres Verwersstraat 41, 5211 HT  's-Hertogenbosch
E-mailadres vrienden@hnbm.nl
IBAN NL 66 INGB 0005 6657 66
Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden, heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze afdeling development. We ontmoeten je graag.

NAZANIN MOARREF
Hoofd development
+31 (0)73-6877 803 / nmoarref@hnbm.nl 

Wil je ook een goedwerkende website?

We willen je ervaring zo prettig mogelijk maken. We gebruiken cookies om het websiteverkeer te meten, persoonlijke advertenties, relevante content op social media aan te bieden en voor andere marketingdoeleinden. Zo kunnen we je nog meer laten zien van onze Brabantse meesters, internationale topstukken en jonge talentvolle makers.

We willen je ervaring zo prettig mogelijk maken. We gebruiken cookies om het websiteverkeer te meten, persoonlijke advertenties, relevante content op social media aan te bieden en voor andere marketingdoeleinden. Zo kunnen we je nog meer laten zien van onze Brabantse meesters, internationale topstukken en jonge talentvolle makers.