Particulieren

Het Noordbrabants Museum heeft de ambitie zich blijvend te positioneren als een van de belangrijkste Nederlandse musea buiten de Randstad. Dit doen we door onze collecties te versterken met topstukken en door tentoonstellingen te maken met (inter)nationale aantrekkingskracht. U kunt ons helpen deze ambitie te realiseren op een manier die bij u past. Dit zijn de mogelijkheden:

Vrienden
Vrienden

Onze 1200 vrienden ondersteunen het museum, ook in financiële zin, bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten. Wij trakteren de vrienden jaarlijks op een aantal activiteiten, variërend van ontvangsten, previews, inleidingen door conservatoren tot excursies naar andere musea.

Lees meer over vrienden

Schenken
Schenken

U kunt op verschillende manieren schenken aan Het Noordbrabants Museum:

- Een eenmalige of periodieke schenking van een geldbedrag
- Een schenking van een kunstobject
- Oprichten van een fonds op naam

Lees meer over schenken

Nalaten
Nalaten

Het is mogelijk Het Noordbrabants Museum te steunen door een legaat of erfstelling in uw testament op te nemen. Ook kunt u vastleggen dat na uw overlijden een fonds op naam wordt opgericht. Door uw nalatenschap helpt u Het Noordbrabants Museum bij de aankoop van kunststukken.

Lees meer over nalaten

Brabantcirkel
Brabantcirkel

Speciaal voor particulieren die Het Noordbrabants Museum steunen hebben we de Brabantcirkel opgericht. Een club met een groot hart voor de kunst en het Brabants erfgoed en betrokken bij het culturele leven in de regio. De bijdragen van de Brabantcirkelleden verzamelen we in Het Noordbrabants Museum Fonds. 

Lees meer over de Brabantcirkel

BankGiro Loterij
BankGiro Loterij

Het Noordbrabants Museum is vaste culturele partner van de BankGiro Loterij en ontvangt jaarlijks een vaste bijdrage én een bedrag dat bij elkaar is gebracht door liefhebbers van het museum die bij de BankGiro Loterij speciaal voor dit museum meespelen. De helft van hun lotprijs komt dan rechtstreeks ten goede aan het museum. Met deze bijdragen versterkt het museum de collectie.

Meer weten over sponsoring

Meer weten of een afspraak?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Of wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze afdeling Development.

Erna Baeten, hoofd Development
T +31 (0)73-6877 803
E ebaeten@hnbm.nl

Maaike van de Wiel, relatiemanager
T +31 (0)73-6877 817
E mvandewiel@hnbm.nl