Geweest
1 t/m 30 oktober 2022

Rembrandt en de meesters van het Zuiden

De vaandeldrager on tour

In de maand oktober sta je in Het Noordbrabants Museum oog in oog met De vaandeldrager (1636). Rembrandts ambitieuze meesterstuk is namelijk op tournee! De vaandeldrager hangt naast een aantal sleutelwerken uit de vaste collectie van het museum. Hierdoor krijg je een goed beeld van de Nederlandse schilderkunst uit de 17de eeuw: een periode waarin volop ideeën en inspiratie werden uitgewisseld tussen kunstenaars uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Een ticket met starttijd is verplicht

Voor een bezoek aan De vaandeldrager is het reserveren van een ticket met starttijd verplicht. De starttijd geeft alleen het begin aan van je bezoek aan De vaandeldrager. Je bezoek aan de tentoonstelling duurt maximaal 20 minuten. Voorafgaand of aansluitend kun je op je gemak de rest van het museum bezoeken. Tip: kom op tijd naar het museum om langs de kassa, garderobe en kluisjes te gaan.

Over het schilderij

De vaandeldrager is een echt meesterwerk in Rembrandts oeuvre. Met dit schilderij laat de kunstenaar zien wat hij kan. De schildertoets is los, het licht-donker contrast zo sterk dat het lijkt of de krijger in een schijnwerper staat.

Rembrandts vaandeldrager kijkt ons van bovenaf stoer aan. Zijn kleding is uitbundig en tijdloos. Met zijn stevige walrussnor, zijn dolk en zwaard is het duidelijk dat er niet met deze vaandeldrager te spotten valt. Maar het belangrijkste dat hij bij zich heeft is de grote witte vlag. Deze vlag is het symbool, het herkenningsteken en de eer van de compagnie. In gevechten moet hij hem dan ook verdedigen tegen elke prijs.

De vaandeldrager is eind januari 2022 aangekocht door de Nederlandse Staat met steun van de Vereniging Rembrandt, de VriendenLoterij en het Rijksmuseum Fonds.

Rembrandt van Rijn, De vaandeldrager, 1636. Aangekocht door de Nederlandse Staat met steun van de Vereniging Rembrandt, VriendenLoterij en het Rijksmuseum Fonds

Tussen Noord en Zuid

In de 17de eeuw zag Nederland er nog een stuk anders uit dan nu. De verschillen tussen het Protestantse noorden en het Katholieke zuiden zijn een veelbesproken onderwerp, dat ook in de kunst vaak aan bod komt. Zo wordt Rembrandt vaak gezien als een symbool voor de Noordelijke Nederlanden, terwijl Rubens in de Zuidelijke Nederlanden telt als hét symbool van de Vlaamse barok.

Thomas Willeboirts Bosschaert, Zelfportret, 1637. Verworven met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten
Michaelina Wautier, Vanitas: een bloemguirlande opgehangen tussen twee dierenschedels met daarboven een vlinder, 1652. Bruikleen particuliere collectie

Deze presentatie laat zien dat de grenzen tussen Noord en Zuid in de (schilder)kunst een stuk vloeiender zijn dan vaak wordt gedacht. Kijk je goed naar de schilderijen van Rembrandt en zijn tijdgenoten, dan zie je dat kunstenaars uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden elkaar volop beïnvloeden en inspireren, en met hun kunstwerken de religieuze en politieke verschillen vaak juist overbruggen.

Luister de gratis podcast

Wat is een vaandeldrager eigenlijk? Hoe komt het eigenlijk dat deze vaandeldrager wel heel erg op Rembrandt zelf lijkt? En waarom mocht een vaandeldrager niet gehuwd zijn? In een speciale De vaandeldrager-podcast gaat host Janine Abbring in gesprek met Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum.

De Vaandeldrager in de klas

Het Rijksmuseum maakt ook een speciaal lespakket voor het primair en voortgezet onderwijs, en het mbo. Dit lesmateriaal is gratis beschikbaar en sluit natuurlijk aan bij de bestaande leerdoelen. Ook verschijnt er een boek over de verwerving en het belang van het schilderij voor de collectie Nederland.

Tip: gratis inleiding

Iedere vrijdag en zondag om 12 en 13.30 uur kun je een gratis inleiding op De vaandeldrager bijwonen. De inleiding duurt ongeveer 20 minuten met aansluitend een vragenrondje van 10 minuten.

Aankoop door de Staat der Nederlanden met steun van de leden van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Stortenbeker Fonds, A.M. Roeters van Lennep Fonds, Nationaal Fonds Kunstbezit, Nationaal Fonds 1930, Acquoy-Nairac Fonds, Mevrouw dr. E. Frederiks Fonds, Mevrouw J.J. den Boer-den Herder Fonds, Cleyndert Fonds, Van Rijn Fonds, Saskia Fonds, Fonds voor Klassieke Beeldende Kunst, Themafonds 17de-eeuwse schilderkunst, Warning-Meijaard Fonds, Daan Cevat Fonds, de jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en extra schenkingen van leden), het Rijksmuseum Fonds (Hans & Hedy de Klerk, Conrad Whelan 42 Fund, Anita Nijboer Fonds, de International Circle en overige schenkers), de VriendenLoterij.

Meer over de tour op vaandeldragerontour.nl

Ontdek meer